این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع شده و در تمام ساعات شبانه روز علاوه بر پزشکان معالج از پزشکان متخصص و فوق تخصص ICU بهره می گیرد.

مراقبت و درمان بیمارانی که دچار هر نوع اختلالات مغزی نخاعی می باشند

مراقبت و درمان بیمارانی که دچار مشکلات ریوی و تنفسی هستند

مراقبت و درمان از بیماران با اختلالات متابولیک

مراقبت و درمان از بیمارانی که بعلت تصادف و تروما (دچار آسیب های ستون فقرات – انواع شکستگیهای ارتوپدی و فک و صورت و ….) می باشند

مراقبت و درمان از بیمارانی که به هر دلیل دچار انواع مسمومیت ها شده اند

گذاشتن CVP و شالدون، پگ و تراکئوستومی و…. برای بیماران برحسب نیاز آنها و طبق نظر پزشک معالج

انجام همودیالیز اورژانس و دیالیز صفاقی و مراقبت از بیمارانی که اعمال جراحی پرخطر انجام داده اند

    خانه تماسآدرس