پزشکان بخش اورژانس

نام و نام خانوادگیتخصص
مریم نجفیپزشک عمومی
ثمینا شهبازیپزشک عمومی
اصغر حق وردی زادهپزشک عمومی
مهدی بابالوییپزشک عمومی
وحید وارستهپزشک عمومی

پزشکان بیهوشی

نام و نام خانوادگیتخصص
آرش زمانیمتخصص بیهوشی
وحید رضا عشوریمتخصص بیهوشی
حبیب رضا گلپورمتخصص بیهوشی
محمد اسماعیل شکوری مطلقمتخصص بیهوشی
غلامرضا قاسمی ولاشانیمتخصص بیهوشی
شهرام متقی یگانهمتخصص بیهوشی
سید کریم مطلبیمتخصص بیهوشی

متخصص فلوشیب درد

نام و نام خانوادگیتخصص
سید رضا اخوانفلوشیب درد
وحید اخیانیفلوشیب درد

پزشکان متخصص فلوشیب مراقبت های ویژه ICU

نام و نام خانوادگیتخصص
ابراهیم حضرتیفلوشیب مراقبت های ویژه (ICU)

پزشکان متخصص بیماری قلب و عروق

نام و نام خانوادگیتخصص
اثمر بهاریمتخصص قلب
شهریار شهریاریمتخصص قلب
رویا پرخیدهمتخصص قلب

پزشکان فوق تخصص بیماری های کودکان (NICU)

نام و نام خانوادگیتخصص
علیرضا قنبریمتخصص بیماریهای کودکان و نوزادان
اسماعیل صفریمتخصص بیماریهای کودکان و نوزادان
زکیه انتظاری نسبمتخصص بیماریهای کودکان و نوزادان
مهری محمدیمتخصص بیماریهای کودکان و نوزادان

پزشکان فوق تخصص بیماری های قلب کودکان

نام و نام خانوادگیتخصص
فاطمه وزیریفوق تخصص بیماری های قلب کودکان

پزشکان فوق تخصص بیماری های نوزادان

نام و نام خانوادگیتخصص
میترا رادفرفوق تخصص بیماری های نوزادان
پیمان شاه حسینیفوق تخصص بیماری های نوزادان

پزشکان فوق تخصص طب نوزادان و پیرامون تولد

نام و نام خانوادگیتخصص
حسین کریمیفوق تخصص طب نوزادان و پیرامون تولد
بابک بیگیفوق تخصص طب نوزادان و پیرامون تولد

پزشکان متخصص زنان و زایمان

نام و نام خانوادگیتخصص
مینا حسینیمتخصص زنان و زایمان
فاطمه تاجیکمتخصص زنان و زایمان
خدیجه ابراهیم نژادمتخصص زنان و زایمان
صدیقه ملکمتخصص زنان و زایمان
مهری رایکامتخصص زنان و زایمان
آزیتا وظیفه شناسمتخصص زنان و زایمان
گیتا شارقی قهرمانمتخصص زنان و زایمان
زهره کریمیمتخصص زنان و زایمان
طاهره آقاییمتخصص زنان و زایمان
فاطمه ابراهیمیمتخصص زنان و زایمان
فرزانه احمدیان پورمتخصص زنان و زایمان
ثریا احمریمتخصص زنان و زایمان
منیره اخلاق نجاتمتخصص زنان و زایمان
ماندانا اکبریمتخصص زنان و زایمان
عاطفه الهوئی نظریمتخصص زنان و زایمان
زیبا امیدوار طهرانیمتخصص زنان و زایمان
سهیلا اویسیمتخصص زنان و زایمان
مریم ایلخانیمتخصص زنان و زایمان
معصومه ایمانزادهمتخصص زنان و زایمان
لیلا برزومتخصص زنان و زایمان
ماهک پاپنمتخصص زنان و زایمان
افسانه پور احمدی نودهیمتخصص زنان و زایمان
مهری ترابی فرمتخصص زنان و زایمان
فرزانه جعفریمتخصص زنان و زایمان
مژگان حجتیمتخصص زنان و زایمان
پرتو حسن زادهمتخصص زنان و زایمان
صدیقه حسن زادهمتخصص زنان و زایمان
زهرا حمیدیمتخصص زنان و زایمان
مهناز حمیدیمتخصص زنان و زایمان
فرشته حیدریمتخصص زنان و زایمان
فرحناز دادخواهمتخصص زنان و زایمان
زهره داودی مقدممتخصص زنان و زایمان
میترا دلبخشمتخصص زنان و زایمان
مژده ربطیمتخصص زنان و زایمان
ترسا زریسفیمتخصص زنان و زایمان
اعظم سعیدیمتخصص زنان و زایمان
سیمین سلخی خسرتیمتخصص زنان و زایمان
منصوره شعبانی زنجانیمتخصص زنان و زایمان
سیما شکری صلحدارمتخصص زنان و زایمان
زهرا شکیبا فرمتخصص زنان و زایمان
فریبا محقق حضرتیمتخصص زنان و زایمان
مژگان یزدیانمتخصص زنان و زایمان
صدیقه میمندی نیامتخصص زنان و زایمان
سیمین آقابیگیمتخصص زنان و زایمان
شراره صدری نائینیمتخصص زنان و زایمان
فیروزه بلاشمتخصص زنان و زایمان
زهرا مذهبیمتخصص زنان و زایمان
اصغر گلستانهمتخصص زنان و زایمان
شهین ملکیانمتخصص زنان و زایمان
مهری صالحیمتخصص زنان و زایمان
زهرا طلایی رادمتخصص زنان و زایمان
زهره عرب بافرانیمتخصص زنان و زایمان
رقیه فرزدیمتخصص زنان و زایمان
سیما قاسم زادهمتخصص زنان و زایمان
مریم قاسمی خواجکینیمتخصص زنان و زایمان
فریده کردلومتخصص زنان و زایمان
سارا کلانتریمتخصص زنان و زایمان
ملیحه کنعانیمتخصص زنان و زایمان
گلناز کیانی شریف آبادمتخصص زنان و زایمان
مریم گل نوازمتخصص زنان و زایمان
زهرا گلستانهمتخصص زنان و زایمان
اعظم محمدیمتخصص زنان و زایمان
معصومه مشفقیمتخصص زنان و زایمان
فریبا مصطفی زادهمتخصص زنان و زایمان
زهرا معصومیمتخصص زنان و زایمان
فاطمه معصومیمتخصص زنان و زایمان
فرحناز معصومیمتخصص زنان و زایمان
مرضیه میر عنایتمتخصص زنان و زایمان
مریم نعمتیمتخصص زنان و زایمان
مهرزاد نقش تبریزیمتخصص زنان و زایمان
مهرنوش نمازیمتخصص زنان و زایمان
شهناز هادویمتخصص زنان و زایمان
سید فاطمه هاشمیمتخصص زنان و زایمان
میترا وشمگیرمتخصص زنان و زایمان
زهرا یار احمدیمتخصص زنان و زایمان
پوپک یحیویمتخصص زنان و زایمان
نسرین ارادتیمتخصص زنان و زایمان
زهره شریفی نسبمتخصص زنان و زایمان
مژده نامداریمتخصص زنان و زایمان
فرزانه باستانیمتخصص زنان و زایمان
لادن ناظرمتخصص زنان و زایمان
سودابه بهرادمتخصص زنان و زایمان
پروین همتیمتخصص زنان و زایمان
مژگان دولت شاهیمتخصص زنان و زایمان
شایسته افتخاری توکلیمتخصص زنان و زایمان

پزشکان پریناتولوژیست

نام و نام خانوادگیتخصص
صدیقه حنطوش زادهپریناتولوژیست
صغری خظردوستپریناتولوژیست

پزشکان فلوشیب نازایی IVF

نام و نام خانوادگیتخصص
میترا فروتنفلوشیب نازایی IVF

پزشکان فلوشیب سرطان شناسی زنان

نام و نام خانوادگیتخصص
آزاده یوسف نژادفلوشیب سرطان شناسی زنان
ستاره اخوانفلوشیب سرطان شناسی زنان

پزشکان فلوشیب اتولوژی و نورواتولوژی

نام و نام خانوادگیتخصص
ابراهیم رزم پافلوشیب جراحی سر و گردن
سید علی بصامفلوشیب اتولوژی و نورواتولوژی

پزشکان گوش و حلق و بینی

نام و نام خانوادگیتخصص
شهریار یحیویگوش و حلق و بینی
علی قارونی قاسمیگوش و حلق و بینی
بهنام کاظمیگوش و حلق و بینی
داوود رضا شفاعتگوش و حلق و بینی
علی میقانیگوش و حلق و بینی
شاهرخ فرزام پورگوش و حلق و بینی
هادی سرمستگوش و حلق و بینی
بیژن نقیب زادهگوش و حلق و بینی
علیرضا عالیانگوش و حلق و بینی
فرشید آچاکگوش و حلق و بینی

پزشکان جراح فک و صورت

نام و نام خانوادگیتخصص
حسین شاهونجراح فک و صورت
غلامرضا فیروزه ایجراح فک و صورت

پزشکان فوق تخصص جراحی سرطان

نام و نام خانوادگیتخصص
عباس علی بخشیفوق تخصص جراحی سرطان

پزشکان جراحی عمومی

نام و نام خانوادگیتخصص
بابک ثابت دیوشلیجراح عمومی
سید عبدالرحیم قمریجراح عمومی

پزشکان جراح ارتوپد

نام و نام خانوادگیتخصص
عزیز عباس پورجراح استخوان و مفاصل
یدالله عالی پورجراح استخوان و مفاصل
امید ضیایی درون کلاییجراح استخوان و مفاصل

پزشکان فوق تخصص جراحی تعویض مفاصل ران و اندام های تحتانی

نام و نام خانوادگیتخصص
سید محمد جواد مرتضویفوق تخصص جراحی تعویض مفاصل ران و اندام های تحتانی

پزشکان فوق تخصص جراحی های ستون فقرات

نام و نام خانوادگیتخصص
سید علیرضا بصام پورفوق تخصص جراحی های ستون فقرات

پزشکان جراحی مغز و اعصاب

نام و نام خانوادگیتخصص
علی اصغر علی پور جدیمتخصص جراحی مغز و اعصاب
عبدالرضا کریمی راست کناریمتخصص جراحی مغز و اعصاب
مجید ظهرابیمتخصص جراحی مغز و اعصاب
مهدی پور قاضیمتخصص جراحی مغز و اعصاب
سید شهاب قاضی میرسعیدمتخصص جراحی مغز و اعصاب

پزشکان ارولوژیست

نام و نام خانوادگیتخصص
حسن جمشیدیاناولوژیست
سید یعقوب صهریاولوژیست

پزشکان فلوشیب سرطان دستگاه های ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)

نام و نام خانوادگیتخصص
حسن نیرومندفلوشیب سرطان دستگاه های ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)

پزشکان فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

نام و نام خانوادگیتخصص
امیر حسین میلادی پورفوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

پزشکان فلوشیب ارولوژی کودکان

نام و نام خانوادگیتخصص
هاله ناصر حجتیفلوشیب ارولوژی کودکان

پزشکان فوق تخصص بیماری های روماتولوژی

نام و نام خانوادگیتخصص
زهرا حاجی هاشمیفوق تخصص بیماری های روماتولوژی

پزشکان فوق تخصص خون

نام و نام خانوادگیتخصص
غلامرضا توگهفوق تخصص بیماری های خون و سرطان
حمید حمیدی زادفوق تخصص بیماری های خون و سرطان

پزشکان فوق تخصص ریه

نام و نام خانوادگیتخصص
فرید عزیزیفوق تخصص ریه

پزشکان فوق تخصص گوارش

نام و نام خانوادگیتخصص
یاسر تقوی جلودارفوق تخصص گوارش بالغین

پزشکان متخصص داخلی

نام و نام خانوادگیتخصص
محمد افشار اردلانمتخصص داخلی

پزشکان متخصص بیماری های عفونی

نام و نام خانوادگیتخصص
مهتاب نوری فردمتخصص بیماری های عفونی

پزشکان متخصص داخلی مغز و اعصاب

نام و نام خانوادگیتخصص
عبدالحمید سهرابیمتخصص بیماری های مغز و اعصاب

پزشکان متخصص رادیولوژی

نام و نام خانوادگیتخصص
جلال کارگر شورکیمتخصص رادیولوژی

پزشکان متخصص پزشکی قانونی

نام و نام خانوادگیتخصص
بابک مصطفی زادهپزشکی قانونی
غلامرضا امیریپزشکی قانونی

پزشکان متخصص روانپزشکی

نام و نام خانوادگیتخصص
یوسف فکورروانپزشک
اکبر قنبر زادهروانپزشک

پزشکان متخصص فارماکولوژی

نام و نام خانوادگیتخصص
رضا مساعدفارماکوتراپیست
آذر الیاسیداروساز

پزشکان آزمایشگاه

نام و نام خانوادگیتخصص
شهریار ظهوریانمتخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
جعفر نام آوریمتخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

کارشناس ارشد فیزوتراپ

نام و نام خانوادگیتخصص
روح الله حسن پورفیزیوتراپی

کارشناس شنوایی سنجی

نام و نام خانوادگیتخصص
لیدا آزاد بختشنوایی سنجی نوزادان

    خانه تماسآدرس