قیمت تقریبی فعالیت های درمانی

تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد

فعالیت درمانیمدت اقامتقیمت کل (ریال)توضیحات
زایمان طبیعییک روز۷۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
سزارینیک روز۷۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
هیسترکتومی۲ روز۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
کله سیستکتومییک روز۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
هموروئیدیک روز۶۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
تیروئیدکتومی۲ روز۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
لامینوکتومی۲ روز۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی

هزینه تقریبی هر شب بخش های ویژه و تخت های بستری

تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد

نوع اتاقهزینه بیمار (به ریال)هزینه همراه اول ( به ریال )
خصوصی۲۱۷۳۸۰۰۰۲۴۱۴۰۰۰
دو تخته۱۶۹۰۶۰۰۰۲۴۱۴۰۰۰
سه تخته و بیشتر۱۲۰۷۶۰۰۰۲۴۱۴۰۰۰
تخت نوزاد بستری۱۲۰۷۶۰۰۰
ICU/NICU۴۳۴۶۹۰۰۰
CCU۲۷۷۷۴۰۰۰