دکتر مصطفی کمالی ریاست بیمارستان یاس سپید

مدیریت بیمارستان ياس سپيد در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات، آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات مراجعین محترم می باشد.
شماره تماس: 88995766_021
شماره واتساب: 09147606017

    خانه تماسآدرس