رسالت بیمارستان

رسالت بیمارستان

رسالت(Mission): 

  •  اين مركز با به كارگيری پزشكان كارامد و كاركنان متعهد ، ارائه مطلوب ترين خدمات تشخيصي، درماني و مراقبتي با هدف ارتقاي مستمر ايمني بيمار وكيفيت خدمات جهت رضايت مندی گيرندگان خدمت با دسترسي عادلانه فراهم آورده است. 

دورنما  يا چشم انداز(Vision): 

  •  ما بر آنیم به یکی از بهترین مراكز ارائه دهنده خدمات تشخيصي و درماني تخصصي و فوق تخصصي با بالاترين و به روزترين كيفيت خدمات در سطح كشور شویم. 

اعتقادات و باورها (ارزش ها) (VALUES) :  

  • ارتقاء مستمر کيفيت با هدف افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمت 
  • استفاده بهينه از منابع مالي و انساني 
  • آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی 
  • تمركز بر محورهای اعتبار بخشي
  • رعايت قوانين زيست محيطي