اسامی بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان

آرمان
تجارت نو
البرز
ایران
آتیه سازان
دانشگاه آزاد
بانک سپه
بانک کشاورزی
بانک ملت
پارسیان
تامین اجتماعی
بانک تجارت
تعاون
حکمت
دانا
دی
رازی
سامان هوا
بیمه سامان
سرمد
سینا
مرکز سلامت صدا سیما
شهرداری تهران
کمک رسان ایران
کار آفرین
کوثر
بیمه ما
بیمه مرکزی
معلم
صنعت نفت
ملت
میهن
نوین
وکلا
آسیا

    خانه تماسآدرس