بخش نوزادان

  • مسئول بخش نوزادان:خانم هاساوراري
  • حضور 24 ساعت پزشكان متخصص نوزادان
  • تلفن‌:88995770-021
  • موقعیت مکانی: این بخش در طبقه 3 واقع شده است
  • نوزاداني كه در اين مركز متولد مي شود در صورت نياز به انتقال به بخش ويژه ،با انکوباتور سیار ، پالس اکسی متري سیار و اکسیژن و با نظارت پزشک به NICU منتقل می شوند و کلیه اقدامات لازم، بلافاصله توسط پزشک متخصص انجام می شود .به محض ورود مادر به بخش زنان انتقال نوزاد براي انجام طرح (Rooming IN) و آموزش مدون مادر در زمان بستري ، انجام  شير دهي موفق و پيگيري اين آموزش حتي بعد از ترخيص مادر انجام مي گيرد.

    امكانات واحد نوزادان:

     مراقبت ويژه از نوزادان نارس و نيازمند

      بهبودي بيماران با زردي نوزادي با استفاده از به روزترين تجهيزات پزشكي و كادر مجرب پزشكي و پرستاري

     داشتن امكانات براي تداوم تغذيه انحصاري نوزاد باشيد مادر تهيه شير دوش برقي ،صندلي راحتي براي  مادر، امكان اسكان مادران شيرده براي دردسترس بودن جهت تغذيه نوزاد

     داشتن تجهيزات پيشرفته و به روز و پرسنل مجرب و پزشك نوزادان مقيم جهت احيا نوزادان و مراقبت به موقع از نوزادان

     داشتن تجهيزات پزشكي پيشرفته و بروز كمك تنفسي نوزادان

     داشتن امكانات و تجهيزات پزشكي پيشرفته نوزادان