_

ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش ارائه كارت ملي، شناسنامه، دفترچه بيمه ساعت فعاليت بخش پذيرش 24 ساعته مي باشد.

 

راهنماي نحوه ترخيص بيماران:

  • امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
  • تکمیل پرونده در بخش مربوطه
  • ارسال پرونده جهت تکمیل به واحدهای مربوطه مثل اتاق عمل، پاراكلينيك، داروخانه و … توسط منشی بخش ها
  • انتقال پرونده به واحد ترخیص توسط منشی
  • تحویل صورتحساب به صندوق جهت تسویه حساب
  • تحویل برگ ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار
  • ساعت فعاليت بخش ترخيص از ساعت 9 تا 17 مي باشد.

موقعيت جغرافيايي: همكف
نحوۀ ارتباط با واحد: براي ارتباط با اين واحد از داخل بيمارستان مي‎توان با شماره داخلي 279 تماس حاصل نمود.
همچنين براي ارتباط با واحد پذيرش و ترخيص از خارج بيمارستان، شماره تلفن 88995766 در دسترس مي‎باشد.