اتاق عمل

اتاق عمل در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده و در تمام ساعات شبانه روز آماده خدمت رسانی می باشد:

اعمال جراحی جنرال و جراحی های لاپاراسکوپی با استفاده از دستگاه لاپاراسکوپی و لیزر

جراحی های زیبایی و ترمیمی ( رینوپلاستی، سپتوپلاستی، ماموپلاستی و …)

جراحی های ارتوپدی (شکستگی دست و پا، تعویض مفصل زانو و لگن)

جراحی زنان و زایمان (سزارین، APR، هیسترکتومی، فیبرکتومی، کیست تخمدان، D&C تشخیصی، D&C تخلیه ای و …)

جراحی مغز و اعصاب (دیسک گردن و کمر، دیسکوژل با تزریق، CDگذاری، انواع تومورهای مغزی، شنت گذاری و ….)

اعمال جراحی کرانیاتومی و کرانیاپلاستی با Cement گذاری و …) انجام نمونه برداری تشخیصی از پروستات، تیروئید و

    خانه تماسآدرس