آزمايشگاه

  • مسئول فني : آقاي دكتر ظهوريان
  • سوپروايزر: آقاي حسين برنجي
  • تلفن‌:88995770-021
  • موقعیت مکانی: این بخش در همكف واقع شده است.
  • این بخش با بهره گیری از فناوری ها و تجهیزات بروز دنیا و نیروی کار مجرب و متخصص،  آماده ارائه خدمات   مناسب آزمایشگاهی به بیماران مي باشد.

بانك خون بيمارستان با تجهيزات بروز و پيشرفت در حال خدمت رساني به بيمارستان نيازمندن خون و فرآوردهاي خوني به صورت 24 ساعته مي باشد.

§       اقدامات اجرا دربخش آزمایشگاه بيمارستان ياس سپيد به شرح ذيل مي باشد      

§        بيوشيمي

§    هورمون شناسي

§    انجام تست هاي ايمني

§    انجام تست هاي سرولوژي

§    انگل شناسي

§    سيتولوژي ،پاتولوژي (آسيب شناسي) پذيرش نمونه هاي اتاق عمل ونمونه هاي پاپ اسمير

§    ميكروب شناسي

§    هماتولوژي

آزمايشگاه