کورتاژ(D & C)حارج کردن IUDبارداری خارج از رحم (EP)بستن دهانه رحم در دوران بارداری(سرکلاژ)
هایمنکتومیبرداشتن فیبروم رحمسزارینباز سازی قدامی واژن-کولیورافی
توده تخمدانترمیم لابیاکیست بارتولنماموپلاستی
لاپاروسکوپیتوده پستانآندومتریوززایمان طبیعی
کیست تخمدانترمیم افتادگی رحم و مثانه{سیستوسل رکتوسل(APR)}خارج کردن رحم -(هیسترکتومی(TAH))بستن لوله های رحمی(T.L)

عمل های رایج زنان

کورتاژ(D & C)حارج کردن IUDبارداری خارج از رحم (EP)بستن دهانه رحم در دوران بارداری(سرکلاژ)
هایمنکتومیبرداشتن فیبروم رحمسزارینباز سازی قدامی واژن-کولیورافی
توده تخمدانترمیم لابیاکیست بارتولنماموپلاستی
لاپاروسکوپیتوده پستانآندومتریوززایمان طبیعی
کیست تخمدانترمیم افتادگی رحم و مثانه{سیستوسل رکتوسل(APR)}خارج کردن رحم -(هیسترکتومی(TAH))بستن لوله های رحمی(T.L)

عمل های رایج گوش،حلق و بینی

جراحی بینیترمیم گوش(اتوپلاستی)لیفت لب و صورتبرداشتن لوزه سوم(آدنوئیدکتومی)
کیست تیروگلوسچسبندگی زبانآندوسکوپی سینوسرفع افتادگی پلک(بلفاروپلاستی)
پولیب بینیتوده صورتسنگ غدد بزاقیپروتز چانه
برداشتن حنجره(لارنژکتومی)شکستگی بینیلوزه هاجراحی گونه
ساکشن ران و شکم و پهلو(جراحی ترمیمی و پلاستیک)آبسه سپتومتومور پاروئید(غدد بزاقی)رینو

عمل های رایج (جراحی ) عمومی

برداشتن تیروئید(تیروئیدکتومی)توده پستانآبسه سینه 
هرنی(فتق)التهاب آپاندیس(آپاندیسیت)عمل های جراحی روده (رکتوم)بستن کلستومی
تومور رانسرطان پانکرانسهموروئیدبرداشتن غدد لنفاوی
دبریدمانجراحی شکمآبسه پری آنالکیست پیلونیدال
تومور صفراباز کردن راه هوایی(تراکئوستومی)فسیتول آنالکله سیتکومی(برداشتن کیسه صفرا)
گاستروسکوپیباز کردن شکم(لاپاروتومی)جراحی ستون فقرات(لامینکتومی)توده گردن
برداشتن سینه(ماستکتومی)واریس

عمل های رایج مغز و اعصاب

آندوسکوپی مغزیتومور مغزی-مخچههماتوم مغزی(IVH -ICH )تنگی کانال نخاعی
آبسه اپیدورال نخاعکرانیوتومیهمانژیومهماتوم سابدورال
جراحی مویا مویا (شریان مغزی)کایفو پلاستیشنت گذاری مغزسندورم تونل کارپل(CTS)
ستون فقراتدیسک کمرتوده نخاعجراحی گردن و سیستم عصبی
دیسک گردن

عمل های رایج ارتوپدی

انحراف شست پا(هالوکس والگوس)پیوند انگشت دستتعویض مفصل زانو(TKA)خارج کردن پیج/پلاک یا پلاتین
گچ گیریپارگی رباط صلیبی(ACL)شکستگی انگشت دست و پااستئوتومی استخوان تیبیا
ایمپلنت گذاریآرتروسکوپیآرتروتومیجراحی مفصل
آمپوتاسیون انگشتشکستگی فمورجراحی دست و شانهتومور استخوان

عمل های رایج اورولوژی

جراحی مثانهدرمان بی اختیاری ادراری (TOT)یورتروپلاستیهیدروسل
واریس ناحیه بیضه(واریکوسل)ورتروسکوپیتومور بیضهسیستوسکوپی
عمل جراحی پروستاتبرداشتن بیضه(اورکیدکتومی)تومور کلیه

عمل های رایج فک و صورت

زیبایی فک(منومکس)آبسه فکباز کردن سیم فکتروما فک
توده فکالتهاب سینوس ها(سینوزیت)شکستگی فکجراحی دندان نهفته
ایمپلنت دهانکیست فکگشاد کردن فک بالا

    خانه تماسآدرس