قیمت تقریبی فعالیت های درمانی

تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد

فعالیت درمانیمدت اقامتقیمت کل (ریال)توضیحات
زایمان طبیعییک روز۷۵,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
سزارینیک روز۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
هیسترکتومییک روز۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
کله سیستکتومییک روز۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
هموروئیدیک روز۶۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
تیروئیدکتومییک روز۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی
لامینوکتومی۴ روز۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰همراه با اتاق خصوصی

هزینه تقریبی هر شب بخش های ویژه و تخت های بستری

تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد

نوع اتاقهزینه بیمار (به ریال)هزینه همراه اول ( به ریال )
خصوصی۲۱۷۳۸۰۰۰۲۴۱۴۰۰۰
دو تخته۱۶۹۰۶۰۰۰۲۴۱۴۰۰۰
سه تخته و بیشتر۱۲۰۷۶۰۰۰۲۴۱۴۰۰۰
تخت نوزاد بستری۱۲۰۷۶۰۰۰
ICU/NICU۴۳۴۶۹۰۰۰
CCU۲۷۷۷۴۰۰۰

    خانه تماسآدرس