قیمت تقریبی فعالیت های درمانی

تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد

فعالیت درمانیمدت اقامتقیمت کل (ریال)توضیحات
زایمان طبیعییک روز90,000,000همراه با اتاق خصوصی
سزارینیک روز120,000,000همراه با اتاق خصوصی
هیسترکتومییک روز150,000,000همراه با اتاق خصوصی
کله سیستکتومییک روز150,000,000همراه با اتاق خصوصی
هموروئیدیک روز70,000,000همراه با اتاق خصوصی
لامینوکتومی۴ روز200,000,000همراه با اتاق خصوصی

هزینه تقریبی هر شب بخش های ویژه و تخت های بستری

تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد

نوع اتاقهزینه بیمار (به ریال)هزینه همراه اول ( به ریال )
خصوصی30،433،0003،380،000
دو تخته23،668،0003،380،000
سه تخته و بیشتر16،906،0003،380،000
تخت نوزاد بستری16،906،000
ICU/NICU60،857،000
CCU30،430،000

    خانه تماسآدرس