اورژانس بیمارستان

بخش اورژانس در ورودی بیمارستان واقع شده و در طول ۲۴ ساعت شبانه روز،بیماران را پس ازتریاژ و تثبیت علائم حیاتی برای انتقال به بخش های بستری ، بخش ویژه و اتاق عمل و یا بیمارستانهای مجهزتر اعلام می نماید.
تعدادی از بیماران بنا به تشخیص پزشک جهت ارزیابی دقیقتر به مدت چند ساعت در اورژانس تحت نظر قرار می گیرند.
بیماران براساس تشخیص ، پس از انجام آزمایشات لازم و اقدامات اولیه به بخشهای بستری منتقل میشوند.
بیماران که نیاز به سی تی اسکن وMRI دارند درصورت صلاحدید پزشک اورژانس و ضیعت بیمار جهت انجام گرافیها با آمبولانس و پرستار به مراکز مربوطه اعزام میشوند.
بیمارانی که اتاق عمل اورژانسی نیاز دارند پس از تکمیل پرونده به اتاق عمل منتقل می گردند.

بخش اورژانس در طبقه منفی یک واقع شده و در طول ۲۴ ساعت شبانه روز، پذیرای بیماران می باشد.

انجام عملیات احیاء قلبی و ریوی (CPR)

سرم تراپی

اکسیژن تراپی

زدن بخیه و کشیدن بخیه

گچ گیری، بانداژ، آتل

تزریق فراورده های خونی، انجام تزریقات، سونداژ و سایر اقدامات اورژانسی

    خانه تماسآدرس