عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جراحی پلاستیک بینی ،آندوسکوپی سینوس
با سابقه بیش از ده هزار جراحی بینی
مولف کتاب سپتورینوپلاستی