قیمت تقریبی فعالیت های درمانی

تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد

فعاليت درمانیمدت اقامتقيمت كل (ريال)توضيحات
زايمان طبيعييك روز70,000,000همراه با اتاق خصوصي
سزارينيك روز70,000,000همراه با اتاق خصوصي
هيستركتومي2 روز100,000,000همراه با اتاق خصوصي
كله سيستكتومييك روز100,000,000همراه با اتاق خصوصي
هموروئيديك روز60,000,000همراه با اتاق خصوصي
تيروئيدكتومي2 روز120,000,000همراه با اتاق خصوصي
لامينوكتومي2 روز200,000,000همراه با اتاق خصوصي

هزینه تقریبی هر شب بخش های ویژه و تخت های بستری

تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد

نوع اتاقهزينه بيمار (به ريال)هزينه همراه اول ( به ريال )هزينه همراه دوم ( به ريال )
خصوصي962400010690001069000
دو تخته748500010690001069000
سه تخته و بيشتر534600010690001069000
ICU/NICU19245000
CCU12296000
ipsum porta. Curabitur sem, ultricies sed