سئوالات متداول

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ياس سپيد از نظر اعتباربخشی چه جایگاهی دارد؟

طبق آخرین ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمارستان ياس سپيد موفق به کسب رتبه درجه یک عالی گردیده است.

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.