آمار بستری و جراحی -سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷

  • بستري
  • جراحي

نمودار میزان رشد مراجعین سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲

نرخ پیشرفت در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ عدد تقریبی ۳٫۱ برابر درصد می باشد

  • جراحي
  • بستري
et, velit, quis consequat. quis, massa ultricies eget libero