تلفن: 88995767-72 (9821)+

بخش مراقبت‌های ویژه NICU و نوزادان


این بخش در طبقه سوم بیمارستان واقع شده و در تمام ساعات شبانه روز از وجود پزشکان فوق تخصص مقیم بهره می گیرد.

خدمات ارائه شده در این بخش شامل:

فتوتراپی ویژه به نوزادان نارس

ارائه خدمات به نوزادان نیازمند درمان تخصصی و فوق تخصصی به جز جراحی

آموزش شیردهی به مادران

انجام عملیات احیاء نوزاد

انجام تستهای غربالگری و ROP (رتینوپاتی چشمی)، تیروئیدی، فاویسم

انجام واکسیناسیون رایگان

شنوائی سنجی نوزادان

معاینات پس از ترخیص نوزاد

ارائه خدمات مشاوره و راهنمائی تلفنی به والدین نوزاد