تلفن: 88995767-72 (9821)+

بخش مراقبت‌های ویژه ICU


این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع شده و در تمام ساعات شبانه روز علاوه بر پزشکان معالج از پزشکان متخصص و فوق تخصص ICU با 13 تخت بهره می گیرد.

خدمات ارائه شده در این بخش شامل:

مراقبت و درمان بیمارانی که دچار هر نوع اختلالات مغزی نخاعی می باشند

مراقبت و درمان بیمارانی که دچار مشکلات ریوی و تنفسی هستند

مراقبت و درمان از بیماران با اختلالات متابولیک

مراقبت و درمان از بیمارانی که بعلت تصادف و تروما (دچار آسیب های ستون فقرات - انواع شکستگیهای ارتوپدی و فک و صورت و ....) می باشند

مراقبت و درمان از بیمارانی که به هر دلیل دچار انواع مسمومیت ها شده اند

گذاشتن CVP و شالدون، پگ و تراکئوستومی و.... برای بیماران برحسب نیاز آنها و طبق نظر پزشک معالج

انجام همودیالیز اورژانس و دیالیز صفاقی

مراقبت از بیمارانی که اعمال جراحی پرخطر انجام داده اند