تلفن: 88995767-72 (9821)+

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی CCU


این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع شده و در تمام ساعات شبانه روز از وجود پزشکان مقیم با 6 تخت بهره می گیرد.

خدمات ارائه شده در این بخش شامل:

مانیتورینگ بیماران جهت جلوگیری از صدمات قلب در بیماران قلبی

انجام اکوکاردیوگرافی پرتابل

کلیه اقدامات مراقبتی در ادامه روند درمان بیماران با ریسک قلبی و ...

ارائه مشاوره تلفنی در خصوص مشکلات قلبی بصورت 24 ساعته

مراقبت و درمان از بیمارانی که دچار HTN و افزایش فشارخون شده اند

تزریق دارو در زمان طلایی (سه ساعت اول) بروز سکته های قلبی جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری و کنترل سریع آن