تلفن: 88995767-72 (9821)+

منشور ایمنی بیماران

حدود یک قرن پیش فلورانس نایتینگل تاکید کرد که محیط مناسب در بهبود بیماران نقش مهمی دارد. امروزه طراحان ساختمان بیمارستان و مدیران اجرایی آن، کوشش فراوانی در ایجاد محیط مناسب برای بیماران دارند. یکی از مواردی که در بخش های بستری و جراحی برای ایجاد محیط مناسب برای بیماران مورد ملاحظه قرار می گیرد، ایمنی می باشد. در مراقبت های درمانی، کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی بیماران کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین بیمارستان یاس سپید، ارائه مراقبت ایمن و با کیفیت بالا را از وظایف حرفه ای، اخلاقی و قانونی خود می داند. موارد ایمنی در حوزه های مختلف بیمارستان به شرح زیر می باشد:

- مدیریت ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار متعهد است.

- بیمارستان دارای برنامه ایمنی بیمار می باشد.

- بیمارستان از داده های جمع آوری شده به منظور بهبود ایمنی ارائه خدمات استفاده می نماید.

- بیمارستان به منظور ارائه خدماتش، دارای وسایل و تجهیزات ضروری بدون نقص و با کارکرد مناسب می باشد.

- بیمارستان در تمامی اوقات شبانه روز به منظور ارائه خدمات ایمن، دارای کارکنانی واجد صلاحیت فنی و متخصص است.

- بیمارستان دارای خط مشی ها، راهنماهای بالینی و روش های استاندارد اجرایی در تمامی واحدها و خدمات پشتیبانی است.

- بیمارستان دارای سیستمی به منظور کاهش خطر ابتلا به عفونت می باشد.

- بیمارستان ایمنی خون و فرآورده های خونی را تضمین می نماید.

- بیمارستان تجویز ایمن تزریقات، سرم ها و واکسیناسیون را تضمین می کند.

- سیستم دارویی بیمارستان ایمن می باشد.

- سیستم بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان کامل است.

- بیمارستان دارای محیط فیزیکی ایمن و بی خطر برای بیماران و ملاقات کنندگان می باشد.

- بیمارستان دارای سیستم ایمن مدیریت دفع پسماندها می باشد.

- بیمارستان برنامه مشخص و ویژه ای برای ارتقای حرفه ای کارکنان در زمینه ایمنی بیمار دارد.

- بیمارستان صلاحیت کارکنان خود را خصوصا به لحاظ سطح دانش بازبینی و تایید می کند.

- بیمارستان پژوهش های مرتبط به ایمنی بیمار را به طور مستمر هدایت می کند.