تلفن: 88995767-72 (9821)+

پکیج هزینه خدمات

قيمت تقريبی فعاليت های درمانی

فعاليت درمانی مدت اقامت قيمت كل (ريال) توضيحات
زايمان طبيعي يك روز 40,000,000 همراه با اتاق خصوصي
سزارين يك روز 50,000,000 همراه با اتاق خصوصي
هيستركتومي 2 روز 70,000,000 همراه با اتاق خصوصي
كله سيستكتومي يك روز 70,000,000 همراه با اتاق خصوصي
هموروئيد يك روز 50,000,000 همراه با اتاق خصوصي
تيروئيدكتومي 2 روز 80,000,000 همراه با اتاق خصوصي
لامينوكتومي 4 روز 170,000,000 همراه با اتاق خصوصي

هزينه هر شب بخش های ويژه و تخت های بستری

نوع اتاق هزينه بيمار (به ريال) هزينه همراه اول ( به ريال ) هزينه همراه دوم ( به ريال )
خصوصي 9,624,000 1,069,000 1,069,000
دو تخته 7,485,000 1,069,000 1,069,000
سه تخته و بيشتر 5,346,000 1,069,000 1,069,000
ICU/NICU 19,245,000
CCU 12,296,000
هزینه های جراحی به صورت حدودی و بر اساس تعرفه مصوب سال 1398 وزارت بهداشت محاسبه شده است