تلفن: 88995767-72 (9821)+

بیمه های طرف قرارداد

نام بیمه
تامين اجتماعي
بانك ملت
صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت
ايران
دانا
البرز
كمك رسان SOS
آتيه سازان حافظ
آسيا
دي
ما
ميهن
سرمد
حكمت
ملت
سامان
آرمان
معلم
رازي
سينا
كارآفرين
نوين
تعاون
سامان (خدمات هوايي)
شهرداري (شهر سالم)
فولاد
كوثر
مركز بهداشت صدا و سيما
كانون سردفتران و دفترياران
بانك مركزي
بانك تجارت
بانك سپه
بانك كشاورزي