۱۱
اسفند

کیست تخمدان چیست؟

به کیسه های کوچک پر از مایع که در تخمدان رشد می کند کیست گفته می شود. اکثراً کیست تخمدان Ovarian Cysts بیضررهستندامابعضیازآنهاباعثمشکلاتیازقبیلپارگی،خونریزی و یا درد می شوند و تا جایی ممکن است پیش برود که برای حذف کیست تخمدان جراحیصورتبگیرد.بسیاری از کیست ها کوچک هستند اما کیست هایی که مرتبط با تومور تخمدان می شوند حدود ۲۵ سانت یا بیشتر قطر دارند.
انواع کیست تخمدان
کیست هموراژیک،کیست درموئید،کیست فولیکولی،کیست آندومتریوئید،سندرم تخمدان پلی کیستیک
درمان کیست تخمدانبیشتر کیست ها بی دردسر از بین می روند، اما گاهی اوقات پارگی کیست یا مواردی از این دست موجب درد و ناراحتی در فرد می شود. معاینه نواحی شکم و لگن وجود کیست تخمدان را تشخیص و تأیید می کند. درمان کیست های تخمدان وابستگی شدیدی به علت بروز و تشکیل آنها دارد. سن، اندازه کیست و ظاهر آن در درمان اثرگذار است.
گزارش کیس جراحی بیمارستان یاس سپید
دوشیزه ایی ۲۳ ساله که به علت کیست بزرگ تخمدان (آندومتریومای دو طرفه با چسبندگی های بزرگ و متعدد به ابعاد ۱۳*۱۴ CM مراجعه کرده بود که در عمل جراحی موفقیت آمیز هر دو کیست برداشته شد و ۱۰/۱ تخمدان هر دو طرف حفظ شد و با پیگیریهای بعدی هر دو تخمدان بازسازی شدند و ابعاد نرمال داشتند که این عمل توسط جراح و متخصص زنان و زایمان خانم دکتر همتی انجام شد و بیمار با حال عمومی خوبی ترخیص گردید.