۲۴
فروردین

عمل جراحی مجدد CDگذاری و کیفوپلاستی

عمل کیفوپلاستی چیست؟

کیفوپلاستی در ۱۹۹۰ بر روی مهره هایی که به شدت کوبیده شده بودند، به منظور بازگرداندن ساختار و ارتفاع اولیه تنه مهره گسترش یافت و Limberman در سال ۲۰۰۱، اولین گزارش از استفاده از روش کیفوپلاستی را داد.

کیفوپلاستی یک تکنیک کم تهاجمی پیشرفته با مزایای بیش از ورتبروپلاستی نظیر خطرات کمتر ناشی از سیمان، اکستراوزیشن ترمیم بهتر ارتفاع ستون مهره ها و بیومکانیک نخاع است که شامل ایجاد یک حفره در مرکز تنه مهره ای بوسیله Bone tamp یا بالون قابل اتساع است که از طریق سوزن وارد مهره شده تا ارتفاع مهره را افزایش دهد و با متسع کردن بالون به صورت نظری ارتفاع تنه مهره ای را بازگردانده

سپس سیمان به درون آن تزریق می گردد البته با فشار کنترل شده و بسیار کمتر نسبت به ورتبروپلاستی انجام می گردد. این روش فیکس کردن شکستگی می تواند ارتفاع از دست رفته و طول Sagital را جبران کند به طوری که بتواند انتقال وزن از یک مهره به مهره دیگر را انجام دهد. PMMA مورد استفاده در کیفوپلاستی نسبت به ورتبروپلاستی می تواند از ویسکوزیته بالاتری برخوردار باشد زیرا سیمان بداخل حفره تشکیل شده هدایت می گردد.

گزارش کیس جراحی موفق بیمارستان 

خانمی ۵۲ ساله که در ۱۰ سال پیش عمل جراحی دیسک کمر ( CD گذاری )را انجام داده بود بدلیل شکستگی در ناحیه پا و پوکی استخوان شدید کاملا توانایی راه رفتن را از دست داده بود و توسط بعضی از پزشکان کاملا ناامید شده بود .

در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۷عمل جراحی موفقیت آمیز CD گذاری مجدد و کیفوپلاستی ( ریختن سیمان پزشکی ) توسط تیم پزشکی مجرب ( آقای دکتر اکبر) و با استفاده از تجهیزات پزشکی پیشرفته بیمارستان انجام شد. بیمار نوسانات فشارخون و آریتمی را در زمان عمل داشت که با مدیریت زمان و مهارت اعضای تیم درمانهای لازم شروع و بیمار به بخش مراقبتهای ویژه منتقل یافت و بعد از سه روز بیمار با پای خودش و رضایت کامل مرکز را ترک نمود.