۲۷
آذر

عمل جراحی فیبروم یا میوم رحمی

فیبروم یا میوم رحمی :

میوم تومورخوش خیم سلولهای عضله صاف رحم می باشد که بسیار شایع است .میومها در سنین بیشترین شیوع را دارند .

ژنتیک ، نژاد، سابقه خانوادگی، سن، وزن، رژیم غذائی و ورزش در میزان بروز میومها موثر می باشند.

به ازای هر ۱۰ کیلوگرم افزایش وزن بدن و با افزایش شاخص توده بدنی (BMI) احتمال خطر ایجاد میوم ها ۲۱ درصد

افزایش میابد.

رژیم غذایی غنی از گوشت گوساله یا انواع دیگر گوشت قرمز میزان بروز میوم ها را افزایش می دهد در حالی که رژیم

غذائی  غنی از سبزیهای سبز سبب کاهش این خطر می شود.احتمال ابتلا در زنانی که در گروه بیشترین فعالیت فیزیکی

(تقریبا ۷ ساعت درهفته) قرار دارند بسیار کمتر از گروه کمترین فعالیت فیزیکی (کمتر از ۲ ساعت در هفته) است.با

افزایش تعداد حاملگی میزان بروزو تعداد میوم هایی که از نظر بالینی آشکار هستند کاهش می یابد .استعمال دخانیات

میزان بروز میوم ها را کاهش میدهندعلائم بالینی شامل خونریزی غیر طبیعی رحم، احساس درد لگنی و دربرخی مواقع

علائم ادراری می باشد.بعد از یائسگی خونریزی متوقف می شود و اندازه میومها کاهش می یابد.MRI بیشترین حساسیت

و ویژگی را برای تشخیص میوم دارد اما سونوگرافی ارزانترین و در دسترس ترین روش محسوب می شود .درمان شامل

انتظار توام با نظارت، درمان طبی و درمان جراحی به خصوص  در افرادی که کم خونی شدید یا انسداد حالب دارند می

باشد. برخی انواع میوم ها سبب کاهش باروری می شوند و خارج کردن آنها میزان باروری را افزایش می دهد.

در تصویر میوم های متعددی دیده می شودکه قطر بزرگترین آنها ۱۱ سانتیمتر می باشد که تحت جراحی میومکتومی

خارج گردید .

بیمار خانم ۲۸ ساله ای بودند که یکسال از ازدواج وی گذشته بود و از خونریزی شدید رحمی رنج می برد.خوشبختانه

عمل میومکتومی توسط یکی از پزشکان متخصص  و مجرب بیمارستان یاس سپید با موفقیت به انجام رسید و با توجه به

اینکه بیمار درسن باروری قرار داشتند، رحم ایشان حفظ گردید.