۱۶
آذر

درمان DKA و آمبولی ریه پس از زایمان

آمبولی ریه

تعریف : به انسداد پایه ی یک یا چند شاخه از شریان ریوی به دلیل ترومبوز اطلاق می شود.

این ترومبوز از محل دیگر در سیستم وریدی یا سمت راست قلب منشاء گرفته است و تبادل گاز در بافت ریوی با عروق مسدود شده دچارنقص می شود.

آمبولی ریه اختلال همراه با:

۱-      تروما، جراحی (اورتوپدی، شکمی وسیع، لگن، تناسلی ) ‏

۲-      حاملگی

۳-      استفاده از داروهای ضدبارداری خوراکی

۴-      نارسایی احتقانی قلب  در سن بالاتر از ۵۰ سال

۵-      وضعیت انعقادی شدید

۶-      بی حرکتی طولانی

تظاهرات بالینی:

۱-      دیس پنه (علامت شایع)

۲-       تاکی پنه (بیشترین علامت تکرار شونده)

۳-       درد سینه متداوال (درد ناگهانی شروع شده  و ماهیت پلورتیک داشته از زیر استرنوم شروع و شبیه درد آنژین صدری است).‏

۴-      تب،تارکیکاردی، سرفه، تعریق،همومپتزی، سیانور، شوک، مرگ ناگهانی .‏

۵-       آمبولی های متعددکوچک در شریان ریوی انتهایی سبب ایجاد نشانه های برونکو پنومونی یا نارسایی میشوند.‏

ارزشیابی تشخیص

۱-      اسکن تهویه ـ پرفیوژن

۲-      آنژیوگرافی

۳-      رادیوگرافی

۴-      الکتروگاردیوگرافی(‏EKG‏) تاکیکاردی تغییرات فاصله ‏‎ PR‎و موج ‏T‏

۵-      مطالعات عروق محیطی، پلتسیموگرافی ، ‏ABG.

‎پیشگیری

۱-      حرکت یا ورزش پاها در بیماران  خوابیده در بستر

۲-      درمان آنتی کواگولان قبل از جراحی های آبدومینو توراسیک  هر ۸ تا ۱۲ ساعت تا ترخیص بیمار از بیمارستان

۳-      به کاربردن وسایل فشارنده ی هوایی برروی پاها

گزارش درمانهای موفق در بخش ICU

در اسفند ماه سال ۹۷ خانمی ۲۶ ساله بدلیل انجام سزارین در بیمارستان بستری گردید . بیمار دچار برادیکاردی ناگهانی شد و پس از ختم حاملگی بدلیل افزایش قند خون ناگهانی ۸۰۰ بدون سابقه قبلی با تشخیص DKA( اسیدوز خونی) به بخش ICU فرستاده شد و با درمانهای متخصص داخلی مدیریت درمانی به موقع انجام شد  بعد بیمار به علت آلکالوز تنفسی مشکوک به آمبولی ریه بود که پس از انجام سی تی آنژیوگرافی ، آمبولی ریه نیز تائید شد و پس از اجرای درمانهای لازم بیمار با حال عمومی خوب ترخیص شد.