۱۶
آذر

درمان سریع پارگی رحم

گزارش عملهای موفق جراحی زنان ( دو مورد پارگی رحم)

*خانمی ۴۰ ساله سزارین تکراری چهارم به صورت اورژانسی به بیمارستان مراجعه و رحم پاره شده بود و جنین داخل شکم بود که به صورت اورژانسی جراحی توسط متخصص زنان و زایمان انجام و رحم بیمار حفظ و ترمیم شد و بیمار با حال عمومی خوب ترخیص گردید.

* خانمی ۴۲ ساله با حاملگی سوم بدلیل انجام زایمان طبیعی بعد از سزارین از قزوین به این مرکز مراجعه کرده بود که در هنگام مراجعه جنین مرده و رحم بیمار پاره شده بود. که بلافاصله عمل جراحی توسط  متخصص زنان و زایمان انجام و رحم ترمیم شد و بیمار با سلامت کامل ترخیص گردید.