۱۶
آذر

تشخیص سریع و ارجاع جهت درمان بیماری قلبی مادرزادی

بیماری قلبی مادرزادی رایج‌ترین نوع نقص تولد در میان نوزادان است. این اتفاق در حدود هشت تا از ۱۰۰۰ نوزاد رخ می‌دهد.

با توجه به مرکز کنترل بیماری آمریکا، نقص‌های مادرزادی قلبی حدود ۱ % از تولدها یا تقریباً ۴۰۰۰۰ نوزاد در هر سال در آمریکا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. حدود ۲۵ درصد از نقص‌های مادرزادی قلبی، حیاتی هستند.

CHDs ها جزو بیماری‌های مادرزادی اصلی هستند که منجر به مرگ نوزادان می‌شوند. پیشرفت‌ها در پزشکی، نرخ زنده ماندن نوزادان را به ۸۵ % افزایش داده‌اند. متخصصان پزشکی اظهار می‌کنند که اغلب CHDs مزمن هستند بنابراین حتی اگر منجر به مرگ کودک نشود، بقیه عمر نوزاد با این بیماری می‌گذرد. شدت بیماری به این بستگی دارد که چه بخشی از قلب تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. انواع مختلف بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان شامل :

نقص دیواره دهلیزی (ASD):

یک حفره یا دهانه کوچک در غشا وجود دارد که آتریا را جدا می‌کند و در قسمت‌های فوقانی قلب قرار دارند. این منجر به اختلاط خون اکسیژن‌دار می‌شود.

نقص دیواره بین بطنی:

در این نوع نقص قلبی، حفره‌ای؛ بافت بطن راست و چپ را جدا می‌کند و منجر به اختلاط خون و اکسیژن می‌شود.

نقص کانال اتریواستاتیک:

این نیز مانند نقص دهلیزی، بطنی است. نوزادانی که با این شرایط به دنیا آمده‌اند، سوراخی در غشا دارند که هم بطن و هم آتریا را جدا می‌کنند که منجر به تشکیل نامناسب شیره می‌شود که جریان خون را محدود می‌کنند.

Coarctation آئورت (CoA):

این یک وضعیت بحرانی است که آئورت، بزرگ‌ترین سرخرگ بدن، باریک می‌شود. آئورت سرخرگ اصلی است که از قلب گرفته تا خون اکسیژن‌دار را به همه بخش‌های بدن توزیع کند.

سندرم قلب چپ هیپوپلاستی (HLHS):

در شرایط بحرانی، سمت چپ قلب به درستی بزگ نمی‌شود، به این معنی است که دهلیز چپ و بطن ممکن است قادر نباشند به اندازه کافی خون را پمپ کنند.

آترزی ریه:

این یک وضعیت بحرانی است که در آن دریچه ریوی، شکل ضعیفی دارد و یا اصلاً شکل نگرفته است در نتیجه منجر به مشکلات فراوانی می‌شود. دریچه ریوی یک رگ خونی است که خون بدون اکسیژن را از قلب به ریه‌ها حمل می‌کند.

سرخ‎رگ ریوی (PS):

دریچه ریوی از سه غشا بافت تشکیل‌شده که جریان خون را از طریق دریچه کنترل می‌کنند. در هنگام تنگی مجرای ریوی، دو غشا خارج از سه غشا به هم چسبیده‌اند تا بخش ضخیمی را تشکیل دهند؛ که از جریان آرام خون از قلب به سرخرگ ریوی جلوگیری می‌کند.

تترالوژی فالوت:

این مورد، ترکیبی از چهار نقص قلبی با هم است. در این شرایط نادر، ممکن است قلب به درستی شکل نگیرد.

مجموع ارتباط غیر عادی ریوی (TAPVC):

این وضعیت بحرانی است که در آن سیاه‌رگ ریوی که خون اکسیژن‌دار را از قلب به دهلیز چپ می‌آورد، وجود ندارد. در عوض، به دهلیز راست متصل می‌شود، که خون بدون اکسیژن را حمل می‌کند. این به آن معنی است که بدن خون اکسیژن‌دار کافی را دریافت نمی‌کند.

انتقال از شریان های بزرگ

وضعیت بحرانی که در آن وضعیت سرخرگ ریوی و آئورت تغییر می‌کنند. این امر منجر به گردش خون بدون اکسیژن به جای خون غنی از اکسیژن به بخش‌های مختلف بدن می‌شود.

آترزی تریکوسپید:

در این شرایط بحرانی، دریچه ای که بین دهلیز راست و بطن راست قرار گرفته، ممکن است یک نقص داشته باشد یا به طور کامل بسته شود.

گزارش موارد تشخیص و ارجاع جهت درمان به موقع بیمارستان در بخش NICU)  بخش مراقتبهای ویژه نوزادان)

در شهریور ماه سال ۹۷ نوزاد رسیده با وزن ۳۵۰۰ گرم قبل از ترخیص با توجه به انجام برنامه غربالگری پالس اکسی متری ( سنجش اشباع خون شریانی) عدد زیر ۹۰%‌ گزارش شد و با احتمال وجود بیماری قلبی مادرزادی درخواست اکوکاردیوگرافی شد . در اکوکاردیوگرافی انجام شده جابجایی شریانهای بزرگ قلب( DTGA) توسط متخصصین مجرب تشخیص داده شد و برای جراحی به بیمارستان شهید رجائی ارجاع شد و به موقع عمل جراحی موفقیت آمیز برای نوزاد انجام شد .پیگیریهای پس از

ترخیص رضایت بخش بود