۱۱
مهر

چشم انداز بیمارستان

بیمارستان یاس سپید می کوشد طی ۳ سال آینده در زمره بهترین بیمارستان های خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گیرد و در راستای اهداف ذیل گام بر دارد:

– استقرار کامل نظام اعتبار بخشی و ارتقا رتبه بیمارستان.

– دستیابی به بالاترین استانداردهای ایمن.

– ارتقا روند رعایت منشور حقوق بیمار.

– ارائه مراقبت های درمانی با کیفیت برتر و مناسب ترین هزینه ها