۰۶
اسفند

درباره بیمارستان

بیمارستان یاس سپید به عنوان یک بیمارستان خصوصی با بهره گیری از کارکنان متخصص و مجرب و با رعایت اصول اخلاقی، خدمات مورد نیاز بیماران را با هدف حفظ ایمنی بیمار و بهبود مستمر کیفیت، به طور کارا و اثر بخش ارائه می نماید.