1-300x231.jpg
۲۳
فروردین

انجام CPR موفق نوزاد( احیای قلبی ریوی)

گزارش موارد درمان شده موفق بیمارستان در بخش NICU)  بخش مراقتبهای ویژه نوزادان)

در مهر ماه سال ۹۷ نوزاد رسیده با وزن ۴۱۰۰ گرم از بیمارستان دیگر بدلیل سندرم (نشانگان بیماری) دیسترس تنفسی شدید پذیرش شده بود . نوزاد در زمان ورود به بخش همراه پرسنل آن بیمارستان و با داشتن وسیله کمک تنفسی ، بدون علائم حیاتی با سطح اکسیژن خون کمتر از ۲۵ % بود که بلافاصله توسط متخصص اطفال لوله گذاری تنفسی انجام و احیای قلبی ریوی نوزاد توسط اعضای تیم انجام شد و تحت مراقبتهای ویژه تخصصی (NICU ) قرار داشت و پس از گذشت یک هفته نوزاد با حال عمومی خوب ترخیص شد. پیگیریهای پس از ترخیص به صورت مستمر انجام شد و بدون هیچ گونه عارضه مغزی و چشمی و ریوی و می باشد .